Fotografering i skola och förskola

Det finns många tillfällen i förskola och skola då vårdnadshavare eller andra anhöriga vill fotografera och filma, både i den dagliga verksamheten och vid olika tillställningar.

Man ska alltid vara försiktig när det gäller bilder på barn. Idag kan bilder spridas
mycket enkelt via sociala medier – ofta på ett harmlöst sätt, men det kan få oanade
konsekvenser för de barn och elever som har skyddad identitet. Bildpublicering i
sociala medier kan även innebära kränkning enligt personuppgiftslagen.

Grundat på respekt för varje enskilt barn och för varje familj tillämpar vi följande
policy i våra förskolor och skolor:

  • Endast personalen på förskolan/skolan fotograferar verksamheten och då som ett
    inslag i den pedagogiska dokumentationen
  • Vårdnadshavare får under ordnade former och enligt personalens anvisningar
    fotografera sina egna barn

Vi hoppas på förståelse för detta. Har du frågor är du välkommen att prata med
personalen på din förskola eller skola.

Fler sidor inom hälsa och trygghet på förskolan ljungbyholm

Diskriminering och kränkande behandling på förskolan Ljungbyholm

Likabehandlingsplan för förskolan Ljungbyholm

Sekretess på förskolan Ljungbyholm

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden

Olycksfallsförsäkring förskolan Ljungbyholm

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Smitta i förskolan Ljungbyholm

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom

Senast uppdaterad: 3 januari 2018
Publicerad: 19 maj 2017