Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Diskriminering och kränkande behandling

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla elever i förskolan ska ha samma rättigheter – flickor som pojkar och oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder.

Fler sidor inom hälsa och trygghet på förskolan ljungbyholm

Sekretess på förskolan Ljungbyholm

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden

Fotografering på förskolan Ljungbyholm

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Olycksfallsförsäkring förskolan Ljungbyholm

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Smitta i förskolan Ljungbyholm

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom

Senast uppdaterad: 2 oktober 2018
Publicerad: 31 maj 2017