Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Hälsa och trygghet

Barn som leker med tågbana

För oss är det viktigt att alla barn mår bra. Därför har vi regler som ska skydda barnen, och stöd och hjälp för de som behöver.

Diskriminering och kränkande behandling på förskolan Ljungbyholm

Likabehandlingsplan för förskolan Ljungbyholm

Sekretess på förskolan Ljungbyholm

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden

Fotografering på förskolan Ljungbyholm

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Olycksfallsförsäkring förskolan Ljungbyholm

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Smitta i förskolan Ljungbyholm

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom