Barnets lärande

Målningar på förskolan Lindö

Vi tror att lärande är något som sker hela tiden tillsammans med andra i olika sammanhang.

Barnen lär tillsammans för att sedan kunna själva. Vuxna och barn lär av varandra.
Kunskap är föränderligt!

Nyfikenhet, glädje och vänskap är våra värdeord och byggstenar för det livslånga lärandet.

På förskolan Lindö innebär undervisning att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning och syftar till utveckling och lärande. Undervisningen utgår från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden i relation till andra eller till den pedagogiska miljön.

Inskolning

Vi har valt att ha inskolning under två veckor. Första veckan är barnet i förskolan en timme per dag och andra veckan två timmar per dag. Syftet med dessa korta inskolningstider är att barnet hinner vänja sig och att det blir positiva stunder i förskolan. Då vill barnet komma tillbaka nästa dag.

Första veckan i förskolan får barnet i sin egen takt undersöka miljön och lära känna personalen och de andra barnen. Föräldrarna är ansvariga för barnet under hela första veckan vid tröst, blöjbyte med mera. Under andra veckan tar personalen successivt över ansvaret och föräldrarna kan lämna kortare stunder.

Vi räknar med att när barnen känner sig trygga i miljön och med människorna runtomkring, känner de också trygghet inför nya situationer såsom mat, vila och utevistelse på förskolan. Inskolningen börjar med att pedagogerna kallar er till ett lära känna samtal. Under andra veckan kallas ni till ett informationsmöte om förskolan där ni träffar rektor, biträdande rektor och skolsekreterare.

Övergång till förskoleklass

Våren innan era barn börjar i förskoleklass får de besök av de pedagoger som kommer vara lärare för dem i förskoleklass. De pedagogerna kommer till barnens trygga miljö på förskolan Lindö för ett första möte. Efter det mötet besöker barnen den skola där de ska börja i förskoleklassen vid ett antal tillfällen. De flesta av våra barn börjar i förskoleklass på Lindöskolan. Under våren bjuds ni vårdnadshavare in till ett föräldramöte på Lindöskolan för att få information om förskoleklassens verksamhet, era barn är också med på mötet och skrivs där in på skolan under högtidliga former. Pedagogerna i förskolan och förskoleklass har pedagogiska överlämningar där information om vad era barn har gjort i förskolan överlämnas. Vid behov sker individuella överlämningar där du som vårdnadshavare bjuds in att delta.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan lindö

Visioner och mål på förskolan Lindö

Det här vill vi på förskolan Lindö

Planer och styrande dokument på förskolan Lindö

Planer och dokument som styr förskolan Lindös verksamhet

Omsorg, lek och lärande på förskolan Lindö

Lek och lärande på förskolan Lindö

Miljö på förskolan Lindö

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Lindö

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 14 oktober 2020
Publicerad: 22 maj 2017