Organisation

Utomhusmiljö på förskolan Lindö

På förskolan Lindö har vi organiserat vår verksamhet utifrån barnens behov.

När ditt barn börjar på förskolan placeras det i en barngrupp med barn i samma ålder. Barngruppen och personalgruppen följs sedan åt, i den utsträckning det är möjligt, tills det är dags att börja förskoleklass.

Vi planerar vår verksamhet både utifrån aktuella barngrupper men även utifrån det enskilda barnet. Vi tycker det är viktigt att stötta och utmana alla barn utifrån sina behov och kompetenser och vi har därför en specialpedagog som jobbar på förskolan Lindö. Vår specialpedagog har en handledande funktion till våra pedagoger men finns också ute i verksamheten och träffar då barn och vårdnadshavare.

På våra avdelningar arbetar förskollärare och barnskötare. Vi har en pedagogista som möter arbetslagen i reflektion och handledning för att utmana och driva verksamheten framåt. Vi möts mellan husen för att utbyta erfarenheter och lära av varandra. Något vi är stolta över är våra projektberättelser som vi varje läsårsslut binder samman och som blir en berättelse av vad barnen varit med om på förskolan under året.

I vår verksamhet finns också en IT-pedagog som ger barnen möjlighet att möta och utforska adekvat digital kompetens. IT-pedagogen jobbar också med att kompetensutveckla enhetens pedagoger.

Barnens bästa står alltid i fokus hos oss på förskolan Lindö.

Fler sidor inom förskolan lindö

Om förskolan Lindö

Fakta om förskolan Lindö

Pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan Lindö

Så här arbetar vi på förskolan Lindö

Hälsa och trygghet på förskolan Lindö

Information och regler kring hälsa och trygghet på förskolan Lindö

Barn och vårdnadshavare på förskolan Lindö

Information till dig som vårdnadshavare i kontakten med förskolan Lindö

Senast uppdaterad: 20 februari 2020
Publicerad: 22 maj 2017