Tillgänglighet

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor. Det är också viktigt för förskolepersonalen, föräldrar och andra som använder verksamhetens lokaler.

Fler sidor inom om förskolan lindö

Förskolan och vår omgivning på förskolan Lindö

Förskolan Lindös miljöer och rum

Kontakta förskolan Lindö

Kontakta förskolan Lindö

Avdelningar på förskolan Lindö

Kontaktuppgifter till förskolan Lindös avdelningar

Senast uppdaterad: 22 maj 2018
Publicerad: 22 maj 2017