Skyddsombud på förskolan Lindö

Skyddsombudets uppgift är att arbeta för en bra arbetsmiljö och bevaka att det finns skydd mot ohälsa och olycksfall i arbetet. Skyddsombudet ska även bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen.

Fler sidor inom om förskolan lindö

Förskolan och vår omgivning på förskolan Lindö

Förskolan Lindös miljöer och rum

Kontakta förskolan Lindö

Kontakta förskolan Lindö

Avdelningar på förskolan Lindö

Kontaktuppgifter till förskolan Lindös avdelningar

Senast uppdaterad: 14 oktober 2020
Publicerad: 22 maj 2017