Organisation

Utomhusmiljö på förskolan Lindö

På förskolan Lindö arbetar alla husen med ett gemensamt övergripande tema eller nyfikenhetsfråga. Denna baseras på tidigare lärande, erfarenheter och det vi ser händer i samhället just nu som även påverkar våra barn.

Läsåret 2017/2018 kommer vi att arbeta med Hållbar framtid. Vi arbetar i långsamma processer där lärandet får ta tid, där vi ger barnen utrymme för reflektion och delaktighet.

Varje avdelning kopplar arbetet till läroplanens mål, vårt verksamhetsuppdrag och vår gemensamma verksamhetside. Vi utgår alltid från barnens erfarenheter och intressen och lyssnar på deras tankar och teorier för att därifrån utmana lärandet vidare. Alla de hundra språken är viktiga i vår verksamhet och vi vet att man lär på olika sätt därför är det viktigt att få möjlighet lära på alla våra hundra språk.

På våra avdelningar arbetar förskollärare och barnskötare. Vi har en pedagogista som möter arbetslagen i reflektion och handledning för att utmana och driva verksamheten framåt. Vi möts mellan husen för att utbyta erfarenheter och lära av varandra. Något vi är stolta över är våra projektberättelser som vi varje läsårsslut binder samman och som blir en berättelse av vad barnen varit med om på förskolan under året.

Fler sidor inom om förskolan lindö

Senast uppdaterad: 2 februari 2018
Publicerad: 22 maj 2017