Förskolan och vår omgivning

Utomhusmiljö på förskolan Lindö

Vi lägger stor vikt vid våra pedagogiska miljöer både inne och ute.

Vi iordningsställer spännande miljöer som lockar till nyfikenhet. Vi tillför material utifrån barngruppens intressen, de utmaningar vi ser att barnen behöver och de projekt som just nu pågår. Miljön på avdelningen ska synliggöra det sammanhang som äger rum just nu.

En genomtänkt och tillgänglig miljö utmanar barnen till utforskande och lärande i möten med andra.

Materialmässigt vill vi att förskolan ska vara ett komplement till hemmet. Vi använder oss av en del återbruksmaterial och naturmaterial, och tänker att man kan använda material på olika sätt, det kan bli till något annat än det förväntade.

Våra pedagogiska miljöer på förskolan Lindö ska erbjuda varje enskilt barn möjlighet att möta:
Ateljé för skapande med bland annat teckning/grafisk form, färg, lera, textil.
Bygg- och konstruktionshörna/rum med material som man kan använda på olika sätt, det icke färdiga/väntade i byggandet och konstruerandet.
Naturvetenskap och teknik genom till exempel vatten, ljusbord/OH.
Miljöer som lockar till utforskande i språk och matematik.
Utforskande med digital teknik till exempel lärplattor, digitalt mikroskop ”ägget”, datorer.
En rik utemiljö där man kan fortsätta med det man påbörjat inne men på ett annat sätt.

Estetiken som värde

Vi ser estetiken som en del av den pedagogiska miljön, det ska vara vackert för ögat. Att det finns estetiska ting att vila ögat på och inspireras av gör att vi skapar förbindelser mellan förnuft och fantasi. Estetiken kan skapa samband mellan olika språk och ämnesområden. Det är viktigt hur vi erbjuder material till barnen. Vi vill förmedla en känsla av värme och öppenhet.

I Reggio Emilia pratar man om en miljö som välkomnar men också ställer frågor.