Om förskolan Lindö

Förskolan Lindö fasad

”Genom glädje nyfikenhet och vänskap vill vi tillsammans utforska världen”

Förskolan Lindö ingår i Funkabonätet som arbetar i ett 1-16 års perspektiv. Nätet består av förskolorna Djurängen, Trollet och Lindö samt skolorna Djurängsskolan, Västra Funkaboskolan, Östra Funkaboskolan och Lindöskolan.

Förskolan Lindö består av fyra hus. Dessa är Barnens Gård, Rödingen, Getingen och Lindö. Vår kväll, helg och nattomsorg Aftonstjärnan finns i huset Lindö.

Förskolan ligger centralt i Kalmar med närhet till både skog och hav. Vi har en uteförskola - Getingen - där den pedagogiska verksamheten mestadels bedrivs utomhus både på förskolans gård och i närmiljön vid skog och hav.

Verksamhetsidé

Vi arbetar med ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt och för oss innebär detta att det kompetenta barnet står i fokus. I lärandesituationer utgår vi från det barnet kan och bygger vidare på det. Barnen skall ges möjligheter till ett aktivt och lustfyllt lärande, därför är pedagogisk dokumentation ett av våra viktigaste arbetsverktyg.

Vi använder pedagogisk dokumentation för att följa barnens tankar, se och
utmana barnens läroprocesser. Detta för att utveckla den pedagogiska
verksamheten. Förskolans verksamhet är indelad med genomtänkta pedagogiska miljöer som anpassas efter barnens ålder och intressen.

Genom glädje, nyfikenhet och vänskap vill vi tillsammans utforska världen. Vår förskola strävar efter att vara en mötesplats där barn, familjer och pedagoger är lika viktiga för verksamheten.

Vi är även certifierade för Grön Flagg.

Organisation på förskolan Lindö

Så här har vi organiserat oss på förskolan Lindö

Förskolan och vår omgivning på förskolan Lindö

Förskolan Lindös miljöer och rum

Kontakta förskolan Lindö

Kontakta förskolan Lindö

Avdelningar på förskolan Lindö

Kontaktuppgifter till förskolan Lindös avdelningar