Om förskolan Lindö

Förskolan Lindö fasad

”Genom glädje nyfikenhet och vänskap vill vi tillsammans utforska världen”

Förskolan Lindö ingår i Funkabonätet som arbetar i ett 1-16 års perspektiv. Nätet består av förskolorna Djurängen, Trollet , Vimpeltorpet och Lindö samt skolorna Djurängsskolan, Funkaboskolan och Lindöskolan.

Förskolan Lindö består av tre hus. Dessa är Barnens Gård, Lindö och Tallen.

Förskolan ligger centralt i Kalmar med närhet till både skog och hav.

Verksamhetsidé

På förskolan Lindö arbetar vi för att främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Vårt arbete med barnen vilar på demokratins grund och vi arbetar aktivt för allas lika värde, solidaritet och jämställdhet. Barnen ska bli demokratiska medborgare i vårt samhälle och vi lägger grunden för en hållbar utveckling både ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

På förskolan Lindö strävar vi mot att vara en social och kulturell mötesplats för att främja barnens förståelse för värdet av mångfald genom att aktivt arbeta med alla de hundra språkens olika perspektiv både etiskt och språkligt.

Vi uppmuntrar barnen att föra fram sina tankar och ideér och skapar förutsättningar för detta. Barnens åsikter tas tillvara i utbildningen och de ska få möjlighet att skapa sig egna uppfattningar och göra val utifrån sina egna förutsättningar. På förskolan Lindö är vi alla lika viktiga som förebilder då det gäller att ge barnen förståelse och respekt för de rättigheter och skyldighter som gäller i ett demokratiskt samhälle.

På förskolan Lindö arbetar vi med pedagogisk dokumentation för att kunna få syn på det enskilda barnets och gruppens lärprocesser. Vi lyssnar in barnens intressen, erfarenheter och hypoteser och bygger vidare vår undervisning och utbildning på deras tankar, återkopplar och reflekterar tillsammans med barnen för att kunna utmana vidare.

Vi organiserar utbildningen så att barnen möts, leker och lär tillsammans, samt prövar och utvecklar sina förmågor och intressen, med samma möjlighter och på lika villkor, oberoende av könstillhörighet.

Genom glädje, nyfikenhet och vänskap vill vi tillsammans utforska världen. Vår förskola strävar efter att vara en mötesplats där barn, familjer och pedagoger är lika viktiga för verksamheten.

Vi är även certifierade för Grön Flagg.