Smitta i förskolan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom.

Fler sidor inom hälsa och trygghet på förskolan lindö

Fotografering i förskolan på förskolan Lindö

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Sekretess på förskolan Lindö

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden

Olycksfallsförsäkring på förskolan Lindö

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Senast uppdaterad: 22 januari 2020
Publicerad: 2 juni 2017