Hälsa och trygghet

För oss är det viktigt att alla barn mår bra. Därför har vi regler som ska skydda barnen, och stöd och hjälp för de som behöver.

Fotografering i förskolan på förskolan Lindö

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Sekretess på förskolan Lindö

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden

Olycksfallsförsäkring på förskolan Lindö

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Smitta i förskolan Lindö

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom