Du som vårdnadshavare

Barn, familjer och pedagoger utgör grunden i vår verksamhet. Genom samarbete och dialog formar vi vår förskola. Tillsammans är vi förskolan Lindö.

Du som vårdnadshavare är viktig för oss, det är även hela familjen!

Vi ser familjerna som en viktig del i förskolans verksamhet och vill i enlighet med våra styrdokument ge er möjlighet till delaktighet och inflytande. Främst ser vi den dagliga kontakten med er som en möjlighet att skapa ett förtroendefullt samarbete.

Vårt samarbete med familjerna börjar redan då vi erbjuder föräldravisningar där vi tar emot familjer som är intresserade av vår förskola. Under inskolningen lägger vi stor vikt vid mötet mellan familjerna och förskolan för att tidigt skapa relationer och tillit för fortsatt förtroendefullt samarbete. Enheten har en tydlig framarbetad process för hur inskolning sker.

Genom månadsbrev och dagbok kan föräldrarna ta del av det som pågår i vår verksamhet. På förskolans dag bjuds alla familjer in till sommarfest med vernissage utifrån våra projekt. Föräldramöte är ett annat forum för föräldrar/vårdnadshavare och pedagoger att mötas. Här förmedlas och diskuteras den pedagogiska verksamheten med fokus på projekten och barngruppen. Föräldraråd sker en gång per termin dit alla intresserade vårdnadshavare är välkomna. Detta är ett forum för föräldrar att bland annat påverka och få en inblick i barnens vardag på hela förskolan Lindö

Uppföljningssamtal, olika former av utvecklingssamtal, avslutningssamtal sker enligt pedagogiska året.

Tider och rutiner på förskolan Lindö

Tider och rutiner på förskolan Lindö

Anmäla och säga upp plats på förskolan Lindö

Du anmäler och säger upp plats via vår e-tjänst eller till aktuell förskola eller fritidshem

Sjukanmälan och ledighet på förskolan Lindö

Såhär gör du för att anmäla sjukdom eller ledighet för ditt barn

Mat i förskola och skola

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor