Visioner och mål

Text

Det här vill vi på förskolan Lindeberga-Sjöängen

Barn, föräldrar och personal vill och vågar tillsammans:

  • skapa trygga relationer och miljöer som välkomnar olikheter och idéer.
  • under lustfyllda former upptäcka, uppleva, inspireras och leka för att lära.
  • anta nya utmaningar för en hållbar framtid.

Verksamhetsidé

Ledordet för vår förskola är tillsammans. Vi ser vikten av att arbeta tillsammans för att få en god kvalité på förskolans verksamhet. Tillsammans med barnen, tillsammans med er föräldrar och tillsammans med varandra.

Vårt mål är att väva samman Läroplanen för förskolans strävansmål tillsammans med vårt ledord, som är just tillsammans.

Varje höst startar samtliga avdelningar upp sin verksamhet med inflytande från varje barn och familj, då varje barn haft en sommaruppgift att utföra tillsammans med sin familj. Utifrån årets sommaruppgift planerar pedagogerna verksamhetens fortsatta innehåll och form. Vi tycker att det är viktigt att barnet och dess föräldrar har både insyn och inflytande över verksamheten. Varje hemvist skickar kontinuerligt, via mail, informationsbrev till samtliga vårdnadshavare.

Jämställdhet och mångfald är ett mål som finns i läroplanen vilket vi har arbetat aktivt med under flera år. Vi ser målet som en naturlig och viktig grund i samarbete med vårt ledord tillsammans. För att uppmärksamma alla människors lika rättigheter och värde uppmärksammar vi Kalmarsunds Pridefestival, som i år är under vecka 36, tillsammans med barnen på förskolan.

Vi har under flera år arbetat målmedvetet för att göra oss alla, både barn och pedagoger, mer medvetna om vikten av att vi tillsammans tar ansvar för miljön och vår natur. Detta arbete har lett fram till att våra förskolor år 2010 blev Grönflaggcertifierade.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan lindeberga-sjöängen

Planer och styrande dokument på förskolan Lindeberga-Sjöängen

Planer och dokument som styr förskolan Lindeberga-Sjöängens verksamhet

Miljö på förskolan Lindeberga-Sjöängen

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Lindeberga-Sjöängen

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 14 oktober 2020
Publicerad: 30 maj 2017