Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Pedagogik, metoder och arbetssätt

Förskolan är Grönflagg-certifierad. Detta innebär att vi alla arbetar för att bland annat få alla barn medvetna om naturen och hur vi människor kan påverka den.

Förskolan Lindeberga-Sjöängen har i flera år arbetat för en jämställd förskola. All personal får kontinuerligt utbildning i jämställdhet och mångfald. Vi är en förskola driven av tanken om att varje barn, förälder och medarbetare ska känna sig sedd, viktig och unik. Vårt arbete med dessa frågor fortlöper och vi ser det som en självklarhet att liksom övriga kommunen uppmärksamma Prideveckan i september. Vår förhoppning är att under vårterminen 2020 uppnå certifieringen Jämställd Förskola.


Visioner och mål på förskolan Lindeberga-Sjöängen

Det här vill vi på förskolan Lindeberga-Sjöängen

Planer och styrande dokument på förskolan Lindeberga-Sjöängen

Planer och dokument som styr förskolan Lindeberga-Sjöängens verksamhet

Miljö på förskolan Lindeberga-Sjöängen

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Lindeberga-Sjöängen

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk