Organisation

Organisation utifrån barnens behov

Vi ser trygghet som en grundförutsättning för barns möjlighet att lära och utvecklas. Det är viktigt att varje barn upplever trygghet på vår förskola.

Att varje vårdnadshavare känner trygghet när de lämnar sina barn hos oss i vår verksamhet. Vi strävar efter att ha ett öppet klimat mellan avdelningarna och har regelbundet aktiviteter tillsammans i de olika förskolehusen. Detta för att stärka Vi-känslan och på så sätt bidra till ökad trygghetskänsla.

Inskolning av barn. Vi på förskolan Lindeberga Sjöängen använder oss av föräldraaktiv inskolning. Det innebär att vårdnadshavare tillsammans med sitt barn lär känna förskolan, pedagogerna och de nya kamraterna. Att vårdnadshavare är aktiv och delaktig i inskolningen gynnar dessutom en god kontakt mellan förskola och hem, vilket vi tycker är mycket viktigt. Vi är alltid lyhörda för vårdnadshavares tankar kring vad som är bäst för just det enskilda barnet.

Inskolningen är viktig, då det är här grunden för barnets förskoleperiod läggs. För att låta barngrupperna vara så trygga som möjligt föredrar vi att skola in nya barn vid 4 olika tidpunkter på året. Augusti och januari är stående inskolningsperioder, dessutom tillkommer en inskolningsperiod/termin. Vill du veta mer om dessa inskolningsperioder, kontakta biträdande förskolechef.

Fler sidor inom om förskolan lindeberga-sjöängen

Förskolan och vår omgivning på förskolan Lindeberga-Sjöängen

Ute- och innemiljön på förskolan Lindeberga-Sjöängen

Kontakta förskolan Lindeberga-Sjöängen

Kontakta förskolan Lindeberga-Sjöängen

Avdelningar på förskolan Lindeberga-Sjöängen

Kontaktuppgifter till förskolan Lindeberga-Sjöängens avdelningar

Personal på förskolan Lindeberga-Sjöängen

Personal på förskolan Lindeberga-Sjöängen

Senast uppdaterad: 13 augusti 2020
Publicerad: 30 maj 2017