Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Förskolan och vår omgivning

Lindeberga förskola:
Här på förskolan arbetar vi med natur och miljöfostran, då närhet till skog, äng och friluftsområde präglar området. I vår miljö, både inne och ute, har vi lärande rum, där vi skapar platser för alla barns olikheter, vilket ger barnen nyfikenhet, gemenskap och engagemang.

Sjöängens förskola:
Vi har en stimulerande förskolegård med orörd natur, odlingar och traditionella lekplatser. Vi har också tillgång en skolskog i närheten av förskolan. Vi har en tanke om att barnens intresse är med och styr vår pedagogiska miljö, såväl utomhus som inomhus.

Värsnäs:

Sjöängens femåringar som går på Dungen, Igelkotten och Haren alternerar två veckor i taget att ha en stor del av sin verksamhet förlagd mitt ute i naturen på Värsnäs. Naturen, skogen, vinden och vattnet är en viktig del av naturförskolans pedagogiska miljö.