Avdelningar på förskolan Lindeberga-Sjöängen

Förskolan Lindeberga Sjöängen består två förskolor. Lindeberga förskola och Sjöängens förskola. Till Sjöängens förskola hör även modulbyggnaden strax utanför gården, Dungen.

Lindeberga förskola

Lindeberga förskola ligger på Skaffarevägen 17 och består av två avdelningar, Regnbågen med två hemvister, Lilla och Stora Regnbågen och Grodan med Lilla och Stora Grodan. Barngrupperna är åldersindelade. De yngsta barnen går på Lilla Regnbågen, därefter Stora Regnbågen, följt av Lilla Grodan och slutligen Stora Grodan. Tanken är att ett arbetslag får följa barngruppen hela vägen genom förskolan, från Lilla Regnbågen till Stora Grodan.

Sjöängens Förskola ligger på Önnemovägen 17. I huvudbyggnaden finns tre avdelningar med olika hemvister. Ängen 1-3 år med hemvisten Nyckelpigan (barn födda 2016 och 2017), Gläntan 1-3 år med hemvisterna Lingonen (barn födda 2018) och Blåbären (barn födda 2016 och 2017). På Lunden finns husets alla 4-åringar (barn födda 2015).

Sjöängens Förskola, Dungen är en modul som ligger strax utanför Sjöängens gård. Här finns två avdelningar med två hemvister vardera. Dungen 5 åringar, med hemvisterna Haren och Igelkotten (barn födda 2014). Dessa två grupper alternerar, två veckor i taget, att ha verksamhet ute på Värsnäs. Den andra avdelningen heter Lilla Dungen 1-3 åringar, med hemvisterna Ekorren (barn födda 2016) och Ugglan (barn födda 2017 och 2018).

Enheterna Lindeberga och Sjöängens förskola samarbetar vanligtvis vid sommarlov, jullov och förskolans stängningsdagar.

Kontaktuppgifter Lindeberga

Kontaktuppgifter Sjöängen

Kontaktuppgifter Dungen

Fler sidor inom om förskolan lindeberga-sjöängen

Organisation på förskolan Lindeberga-Sjöängen

Så här har vi organiserat oss på förskolan Lindeberga-Sjöängen

Förskolan och vår omgivning på förskolan Lindeberga-Sjöängen

Ute- och innemiljön på förskolan Lindeberga-Sjöängen

Kontakta förskolan Lindeberga-Sjöängen

Kontakta förskolan Lindeberga-Sjöängen

Personal på förskolan Lindeberga-Sjöängen

Personal på förskolan Lindeberga-Sjöängen

Senast uppdaterad: 13 augusti 2020
Publicerad: 30 maj 2017