Avdelningar på förskolan Lindeberga-Sjöängen

Förskolan Lindeberga Sjöängen består två förskolor. Lindeberga förskola och Sjöängens förskola. Till Sjöängens förskola hör även modulbyggnaden strax utanför gården, Dungen.

Lindeberga förskola

Lindeberga förskola består av två avdelningar, Regnbågen med två hemvister, Lilla och Stora Regnbågen och Grodan med Lilla och Stora Grodan. Barngrupperna är åldersindelade. De yngsta barnen går på Lilla Regnbågen, därefter Stora Regnbågen, följt av Lilla Grodan och slutligen Stora Grodan. Tanken är att ett arbetslag får följa barngruppen hela vägen genom förskolan, från Lilla Regnbågen till Stora Grodan.

Sjöängens förskola

I huvudbyggnaden finns tre avdelningar med två hemvister vardera. Ängen 1-3 år med hemvisterna Nycklepigan (barn födda 2016) och Humlan (barn födda 2015). Gläntan, 1-3 år med hemvisterna Lingonen (barn födad 2017 och 2016) och Blåbären (barn födda 2016 och 2015). Lunden/Trollsländan, hustes alla 5-åringar (barn födda 2013) går på hemvisten Lunden och Trollsländan. Dessa två grupper alternerar, 2 veckor i taget, att ha verksamhet ute på vår naturförskola på Värsnäs.

Dungen

Dungen är en modul som ligger strax utanför Sjöängens gård. Här finns en avdelning med två hemvister vardera. Dungen, 4 år med hemvisterna Haren och Igelkotten (barn födda 2014) och Lilla Dungen, 1-2 år med hemvisterna Ekorren (barn födda 2016) och Ugglan (barn födda 2017). Dungen är en del av Sjöängens förskola, vi samarbetar vid öppning och stängning dagligen

Enheterna Lindeberga och Sjöängens förskola samarbetar vanligtvis vid sommarlov, jullov och förskolans stängningsdagar.

Kontaktuppgifter Lindeberga

Kontaktuppgifter Sjöängen

Kontaktuppgifter Dungen

Fler sidor inom om förskolan lindeberga-sjöängen

Organisation på förskolan Lindeberga-Sjöängen

Så här har vi organiserat oss på förskolan Lindeberga-Sjöängen

Förskolan och vår omgivning på förskolan Lindeberga-Sjöängen

Ute- och innemiljön på förskolan Lindeberga-Sjöängen

Kontakta förskolan Lindeberga-Sjöängen

Kontakta förskolan Lindeberga-Sjöängen

Personal på förskolan Lindeberga-Sjöängen

Personal på förskolan Lindeberga-Sjöängen

Senast uppdaterad: 14 oktober 2019
Publicerad: 30 maj 2017