Om förskolan Lindeberga-Sjöängen


Lindeberga förskola

Lindeberga förskola ligger på Skaffaregatan 17. Vi är en förskola med två avdelningar, Regnbågen och Grodan, som har två hemvister var. Barngrupperna är åldersindelade. De yngsta barnen går på Lilla Regnbågen, därefter Stora Regnbågen, som följs av Lilla Grodan och slutligen Stora Grodan. Tanken är att pedagoger ska följa en barngrupp genom hela förskoleperioden.

Sjöängens Förskola ligger på Önnemovägen 17. I huvudbyggnaden finns tre avdelningar med två hemvister vardera. Ängen 1-3 år med hemvisten Nyckelpigan (barn födda 2016 och 2017). Gläntan 1-3 år med hemvisterna Lingonen (barn födda 2018) och Blåbären (barn födda 2016 och 2017). På Lunden finns husets alla 4-åringar (barn födda 2015).

Sjöängens Förskola, Dungen är en modul som ligger strax utanför Sjöängens gård. Här finns två avdelningar med två hemvister vardera. Dungen 5 åringar, med hemvisterna Haren och Igelkotten (barn födda 2014). Dessa två grupper alternerar, två veckor i taget, att ha verkasmhet ute på Värsnäs. Den andra avdelningen heter Lilla Dungen 1-3 åringar, med hemvisterna Ekorren (barn födda 2016) och Ugglan (barn födda 2017).

Enheterna Lindeberga och Sjöängens förskola samarbetar vanligtvis vid sommarlov, jullov och förskolans stängningsdagar. Pedagogerna på förskolorna träffas regelbundet vid APT och i pedagogisk grupp där vi diskuterar verksamheten för att ständigt utvecklas och lära av varandra. Vi arbetar aktivt för att bibehålla och utveckla vår känsla och upplevelse av att vara en gemensam enhet.

Ledordet för vår förskola är tillsammans. Vi ser vikten av att arbeta tillsammans för att få en god kvalité på förskolans verksamhet. Tillsammans med barnen, tillsammans med er föräldrar och även tillsammans med varandra.

Inför varje höstterminsstart får alla barn en sommaruppgift med sig hem. Uppgiften är densamma för alla barn i enheten. Detta år ville vi att vårdnadshavare tillsammans med sitt barn skulle läsa/prata om/titta i en bok som barnet tycker om och sedan vid uppstart av terminen ta med denna bok till förskolan. Detta är ett bra sätt för barn och vuxna att lära känna varandra i nya grupper samt ger ett bra utgångsläge för ett fortlöpande pedagogiskt arbete där vi strävar efter att ni föräldrar känner er delaktiga.

Lindsdal är ett växande samhälle som ligger lättillgängligt cirka 10 km norr om Kalmar centrum. I Lindsdal bor det cirka 6300 personer, och det byggs nya bostäder kontinuerligt. Här finns flera förskolor, skola F-9, fritidshem, sporthall och fritidsgård. Det finns flera affärer, restauranger ett bibliotek och apotek. Lindsdal präglas av en närhet till skog och äng, vilket vi på förskolan Lindeberga-Sjöängen förskola har glädje av tillsammans med barnen.

Organisation på förskolan Lindeberga-Sjöängen

Så här har vi organiserat oss på förskolan Lindeberga-Sjöängen

Förskolan och vår omgivning på förskolan Lindeberga-Sjöängen

Ute- och innemiljön på förskolan Lindeberga-Sjöängen

Kontakta förskolan Lindeberga-Sjöängen

Kontakta förskolan Lindeberga-Sjöängen

Avdelningar på förskolan Lindeberga-Sjöängen

Kontaktuppgifter till förskolan Lindeberga-Sjöängens avdelningar

Personal på förskolan Lindeberga-Sjöängen

Personal på förskolan Lindeberga-Sjöängen