Smitta i förskolan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom.

Fler sidor inom hälsa och trygghet på förskolan lindeberga-sjöängen

Fotografering i förskolan förskolan Lindeberga-Sjöängen

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Sekretess förskolan Lindeberga-Sjöängen

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden

Olycksfallsförsäkring förskolan Lindeberga-Sjöängen

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Senast uppdaterad: 19 oktober 2020
Publicerad: 2 juni 2017