Hälsa och trygghet

För oss är det viktigt att alla barn mår bra. Därför har vi regler som ska skydda barnen, och stöd och hjälp för de som behöver.

Fotografering i förskolan förskolan Lindeberga-Sjöängen

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Sekretess förskolan Lindeberga-Sjöängen

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden

Olycksfallsförsäkring förskolan Lindeberga-Sjöängen

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Smitta i förskolan Lindeberga-Sjöängen

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom