Förskolan Lindeberga-Sjöängen

Exteriör förskolan Lindeberga-Sjöängen

Välkommen till förskolan Lindeberga-Sjöängen

Lindsdal är ett växande samhälle som ligger lättillgängligt cirka
10 km norr om Kalmar centrum. I Lindsdal bor det cirka 6300 personer, och det byggs nya bostäder kontinuerligt.

Här finns flera förskolor, skola F-9, fritidshem, sporthall och fritidsgård. Det finns flera affärer, restauranger ett bibliotek och apotek. Lindsdal präglas av en närhet till skog och äng, vilket vi på Förskolan Lindeberga-Sjöängens förskola har glädje av tillsammans med barnen.

Lindeberga Förskola ligger på Skaffarevägen 17. Det är en förskola med två avdelningar, Regnbågen och Grodan, som har två hemvister vardera. Barngrupperna är åldersindelade. De yngsta barnen går på Lilla Regnbågen därefter Stora Regnbågen som följs av Lilla Grodan och slutligen Stora Grodan. Tanken är att pedagoger ska följa en barngrupp genom hela förskoleperioden.

Sjöängens Förskola ligger på Önnemovägen 17. I huvudbyggnaden finns tre avdelningar med olika hemvister. Ängen 1-3 år med hemvisten Nyckelpigan (barn födda 2016 och 2017) och Gläntan 1-3 år med hemvisterna Lingonen (barn födda 2018) och Blåbären (barn födda 2016 och 2017). På Lunden finns husets alla 4-åringar (barn födda 2015).

Sjöängens Förskola, Dungen är en modul som ligger strax utanför Sjöängens gård. Här finns två avdelningar med två hemvister vardera. Dungen, 5 åringar, med hemvisterna Haren och Igelkotten (barn födda 2014). Dessa två grupper alternerar, två veckor i taget, att ha verksamhet ute på Värsnäs. Den andra avdelningen heter Lilla Dungen 1-3 åringar, med hemvisterna Ekorren (barn födda 2016) och Ugglan (barn födda 2017 och 2018).

Dungen är en del av Sjöängens förskola, vi samarbetar vid öppning och stängning dagligen och har ofta gemensamma aktiviteter tillsammans med barnen.

Enheten Lindeberga och Sjöängens förskola samarbetar vid sommarlov, jullov och förskolans stängningsdagar. Pedagogerna på förskolorna träffas regelbundet vid APT och i pedagogisk grupp där vi diskuterar verksamheten för att ständigt utvecklas och lära av varandra. Vi arbetar aktivt för att bibehålla och utveckla vår känsla och upplevelse av att vara en gemensam enhet.

Viktigt att veta

Om förskolan Lindeberga-Sjöängen

Fakta om förskolan Lindeberga-Sjöängen

Pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan Lindeberga-Sjöängen

Så här arbetar vi på förskolan Lindeberga-Sjöängen

Hälsa och trygghet på förskolan Lindeberga-Sjöängen

Regler och stöd på förskolan Lindeberga-Sjöängen

Barn och vårdnadshavare på förskolan Lindeberga-Sjöängen

Vårdnadshavares kontakt med förskolan Lindeberga-Sjöängen

Sjukanmälan och ledighet

Såhär gör du för att anmäla sjukdom eller ledighet för ditt barn

$widget.img.alt

Organisation på förskolan Lindeberga-Sjöängen

Så här har vi organiserat oss på förskolan Lindeberga-Sjöängen

$widget.img.alt

Miljö på förskolan Lindeberga-Sjöängen

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Lindeberga-Sjöängen

$widget.img.alt

Nyheter

Kunde inte hitta några nyheter.

Evenemang