Visioner och mål

HALLTORP NATURligtVIS
en liten trygg förskola med naturen runt hörnet, där matematik, språk och miljöarbete är naturliga inslag i vår undervisning.

Södermöre kommundelsnämnds vision:

”Att skapa en bygd genomsyrad av delaktighet, samhörighet, kreativitet, lust och glädje”.

I våra verksamheter ser vi det kompetenta barnet. Vi uppmuntrar barnen till att våga fråga, prova, misslyckas, säga ifrån stå för sin åsikt och tänka om sig själva:
- Jag duger som jag är.

 • Vi arbetar för att alla skall känna trygghet, visa hänsyn och respektera varandra.
 • Vi skapar en förskola som utvecklar barnets lust att lära.
 • Vi tar ansvar, känner delaktighet och samarbetar.
 • Vi behandlar andra som vi själva vill bli behandlade.
 • Vi skapar gemensamt en god miljö och ett tryggt inlärningsklimat.
 • Vi tar aktivt avstånd från alla former av kränkande behandling.

Vår målsättning är:

 • att ha roligt tillsammans.
 • att barnen ska bli trygga i sig själva och i gruppen.
 • att stimulera fantasi, nyfikenhet och inlevelseförmåga.
 • att stödja barnen i deras sociala samspel.
 • att erbjuda en bra pedagogisk verksamhet.
 • att inbjuda till en stimulerande, kreativ och utvecklande miljö.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan halltorp

Planer och styrande dokument på förskolan Halltorp

Planer och dokument som styr förskolan Halltorps verksamhet

Omsorg, lek och lärande på förskolan Halltorp

Lekens roll i lärande på förskolan Halltorp

Barnets lärande på förskolan Halltorp

Lärande och inskolning på förskolan Halltorp

Miljö på förskolan Halltorp

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Halltorp

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 22 maj 2018
Publicerad: 18 maj 2017