Planer och styrande dokument

Förskolan är en del av utbildningssystemet och styrs av både nationella och lokala dokument.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan halltorp

Visioner och mål på förskolan Halltorp

Det här vill vi på förskolan Halltorp

Omsorg, lek och lärande på förskolan Halltorp

Lekens roll i lärande på förskolan Halltorp

Barnets lärande på förskolan Halltorp

Lärande och inskolning på förskolan Halltorp

Miljö på förskolan Halltorp

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Halltorp

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 11 oktober 2019
Publicerad: 18 maj 2017