Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Omsorg, lek och lärande

Vi ger barnen stort utrymme för egen lek både ute och inne.

Under leken får de möjlighet att kommunicera med varandra, lösa problem, ha roligt tillsammans och bearbeta verkligheten.

I 1-3-årsåldern utvecklas gemensamma rollekar. För att barnen ska kunna utveckla sin lek är det viktigt att vi vuxna finns till hands för att ge stöd och stimulans. Vi har tillgång till en stor utemiljö, där vi vistas mycket oavsett väder.

Rörelse och motorik tränas genom rörelsesångar, lekar och motorikbanor både ute och inne. Vi har också en stor härlig utemiljö där barnen ges möjlighet till olika motoriska utmaningar.