Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Av Skollagen framgår det att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

I läroplanen för förskolan står det att barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål, får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. Förskolebarnets två mest betydelsefulla kontexter är hemmet och förskolan.

Förskolorna i Kalmar ska under de kommande tre åren förstärka och utveckla sina kunskaper i modersmålsstödjande arbetsätt och språkutvecklande arbetsätt. I det syftet har barn-och ungdomsförvaltningen projektanställt tre förskollärare som ska genomföra projektet och som ska ge stöd och råd till personal kring modersmålstödjande arbetsätt. Projektet varar från maj 2017 till och med maj 2020.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan halltorp

Visioner och mål på förskolan Halltorp

Det här vill vi på förskolan Halltorp

Planer och styrande dokument på förskolan Halltorp

Planer och dokument som styr förskolan Halltorps verksamhet

Omsorg, lek och lärande på förskolan Halltorp

Lekens roll i lärande på förskolan Halltorp

Barnets lärande på förskolan Halltorp

Lärande och inskolning på förskolan Halltorp

Miljö på förskolan Halltorp

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Halltorp

Senast uppdaterad: 2 oktober 2017
Publicerad: 29 september 2017