Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Barnets lärande

I våra samlingar vill vi att varje barn ska få tillfälle att synas och få bekräftelse.

Det är tillfällen när barnen får träna sin förmåga att lyssna på andra, tala och agera inför sina kompisar, ta instruktioner, öva upp sin inlevelseförmåga och fantasi. Samlingarna ger också barnen möjlighet att samarbeta och att utveckla gruppkänsla. Innehållet i samlingen varierar mellan språkstimulerande aktiviteter, matematik och begreppsbildning genom sagor och drama, rim och ramsor, sång och musik.

Språket spelar en central roll för all inlärning, såsom barnets sociala samvaro och senare läs- och skrivinlärning. Därför är det viktigt att vi ger dem de bästa möjligheterna och stärker språket.

Inskolning

Den första tiden på förskolan kallar vi för inskolning. Det är den tid då föräldrar och barn i lugn och ro får bekanta sig med oss som arbetar på förskolan. Men även med de andra barnen och deras föräldrar, miljön och förskolans rutiner. Känner föräldrarna förtroende och tillit till förskolans personal kommer också barnet att göra det och inskolningen blir en bra start för alla.

När ditt barn ska börja på förskolan behöver du/ni avsätta 2 veckor till inskolning. Under tre dagar är föräldern/föräldrarna med i vår verksamhet i alla dagliga aktiviteter och rutiner. Den fjärde dagen lämnas barnet hos oss. När ni lämnat ert barn hos oss måste du/ni som förälder vara tillgängliga med kort varsel ifall ditt barn skulle vara väldigt ledset så att vi kan ringa om ni skulle behöva hämta tidigare eller om barnet behöva fler än tre dagar med dig på förskolan. Under inskolningens 2 veckor behöver ni därför vara ledig från arbete eller studie.

Barnet skolas in till en verksamhet och ett socialt sammanhang där alla pedagoger är ansvariga tillsammans för barnets inskolning. Därför är det viktigt att barnet under trygga förhållanden (tillsammans med sin/sina föräldrar) får lära känna sina nya kompisar och pedagoger i olika aktiviteter på förskolan. Naturligtvis är alla barn unika och har olika behov, detta gör att inskolningen kan se lite olika ut. Det är viktigt att vi har en öppen dialog där ditt barn står i centrum. Föräldraaktiv inskolning innebär att barnet inte tränas på att lämnas, utan att vara tillsammans med oss.

En del barn behöver längre tid på sig och andra kortare. Det är viktigt att komma ihåg att det inte är dåligt eller fel om en inskolning tar lång tid. Inskolningen avslutas först när barnet känner sig tryggt på förskolan.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan halltorp

Visioner och mål på förskolan Halltorp

Det här vill vi på förskolan Halltorp

Planer och styrande dokument på förskolan Halltorp

Planer och dokument som styr förskolan Halltorps verksamhet

Omsorg, lek och lärande på förskolan Halltorp

Lekens roll i lärande på förskolan Halltorp

Miljö på förskolan Halltorp

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Halltorp

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 31 januari 2018
Publicerad: 18 maj 2017