Pedagogik, metoder och arbetssätt

Vattenlek

Halltorp Naturligtvis

Vi har närhet till skogen. Under årets varmare del går vi på naturutflykt en gång i veckan. I skogen får barnen utlopp för sitt rörelsebehov, stimulerar sin fantasi, stärka det sociala samspelet och får tillfälle att upptäcka allt spännande som finns i vår natur. Vi vill att barnen ska lära sig att vara rädd om sin miljö. Vi pratar om vad vi ska göra med våra sopor. Vi sorterar och går till återvinningscentralen.

Verksamheten ger barnen tillfällen att prova på olika slags skapande verksamhet såsom bild, drama, sång och musik. Barnen får prova på olika tekniker och material och vi dramatiserar, sjunger och spelar musik.

Språket spelar en central roll för all inlärning, såsom barnets sociala samvaro och senare läs- och skrivinlärning. Därför är det viktigt att vi ger dem de bästa möjligheterna och stärker språket.

Barnen får möjlighet att utveckla sitt intresse för matematik och teknik.

Barnen utmanas i olika matematiska begrepp, hur enkel teknik fungerar och får prova på olika experiment. Barnen ges möjlighet att upptäcka och utforska matematik och teknik.

Visioner och mål på förskolan Halltorp

Det här vill vi på förskolan Halltorp

Planer och styrande dokument på förskolan Halltorp

Planer och dokument som styr förskolan Halltorps verksamhet

Omsorg, lek och lärande på förskolan Halltorp

Lekens roll i lärande på förskolan Halltorp

Barnets lärande på förskolan Halltorp

Lärande och inskolning på förskolan Halltorp

Miljö på förskolan Halltorp

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Halltorp

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk