Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Skyddsombud på förskolan Halltorp

Skyddsombudets uppgift är att arbeta för en bra arbetsmiljö och bevaka att det finns skydd mot ohälsa och olycksfall i arbetet. Skyddsombudet ska även bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen.

Fler sidor inom om förskolan halltorp

Organisation på förskolan Halltorp

Så här är förskolan Halltorp organiserad

Förskolan och vår omgivning på förskolan Halltorp

Miljön i och kring förskolan Halltorp

Kontakta förskolan Halltorp

Kontakta förskolan Halltorp

Avdelningar på förskolan Halltorp

Kontaktuppgifter till de olika avdelningarna på förskolan Halltorp

Senast uppdaterad: 31 januari 2018
Publicerad: 18 maj 2017