Organisation

Genom att vi delar in barnen i mindre grupper under dagen så kan vi erbjuda en väl avvägd dagsrytm och miljö. Pedagogerna har ett särskilt ansvar för olika grupper och kan på så sätt utmana barnen vidare både enskilt och i grupp.

Fler sidor inom om förskolan halltorp

Förskolan och vår omgivning på förskolan Halltorp

Miljön i och kring förskolan Halltorp

Kontakta förskolan Halltorp

Kontakta förskolan Halltorp

Avdelningar på förskolan Halltorp

Kontaktuppgifter till de olika avdelningarna på förskolan Halltorp

Senast uppdaterad: 22 maj 2018
Publicerad: 18 maj 2017