Om förskolan Halltorp

förskola

Från och med augusti 2018 har vi valt att arbeta utifrån ett nytt gemensamt tema "Hållbar utveckling och hälsosam livsstil". Att väcka barnens lust och nyfikenhet för fysisk aktivitet, måltider och hälsosam livsstil. Att ge barnen verktyg till att möta sin framtid. Att skapa en positiv framtidstro som ger nyfikenhet och lust till att lära. Att väcka förundran i vardagen.

Verksamhetsidé

I våra verksamheter ser vi det kompetenta barnet. Vi uppmuntrar barnen till att våga fråga, prova, misslyckas, säga ifrån stå för sin åsikt och tänka om sig själv:
- Jag duger som jag är.

Att bo och leva i Halltorp

Halltorp är ett samhälle cirka 3,5 mil söder om Kalmar. I Halltorp bor det 400 invånare. I samhället finns det förskola och skola som undervisar F-6 samt fritidsverksamhet. Här ligger skolan och förskolan mitt i samhället med skogen inpå knuten.

Organisation på förskolan Halltorp

Så här är förskolan Halltorp organiserad

Förskolan och vår omgivning på förskolan Halltorp

Miljön i och kring förskolan Halltorp

Kontakta förskolan Halltorp

Kontakta förskolan Halltorp

Avdelningar på förskolan Halltorp

Kontaktuppgifter till de olika avdelningarna på förskolan Halltorp