Smitta i förskolan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom.

Fler sidor inom hälsa och trygghet på förskolan halltorp

Diskriminering och kränkande behandling på förskolan Halltorp

Likabehandlingsplan för förskolan Halltorp

Fotografering i förskolan på förskolan Halltorp

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Sekretess på förskolan Halltorp

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden

Olycksfallsförsäkring på förskolan Halltorp

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Senast uppdaterad: 2 oktober 2017
Publicerad: 2 juni 2017