Hälsa och trygghet

För oss är det viktigt att alla barn mår bra. Därför har vi regler som ska skydda barnen, och stöd och hjälp för de som behöver.

Diskriminering och kränkande behandling på förskolan Halltorp

Likabehandlingsplan för förskolan Halltorp

Fotografering i förskolan på förskolan Halltorp

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Sekretess på förskolan Halltorp

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden

Olycksfallsförsäkring på förskolan Halltorp

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Smitta i förskolan Halltorp

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom