Du som vårdnadshavare

Vi erbjuder föräldrarna ett utvecklingssamtal per läsår, då vi samtalar kring barnet, verksamheten och tar upp aktuella frågor som vi eller ni har. Vid detta tillfälle träffas vi utan barnet.

Eftersom vi träffar någon av er föräldrar varje dag så finns det hela tiden möjlighet
att komma med frågor och synpunkter. Önskar ni att vi träffas ytterligare någon
gång för samtal är det bara att höra av sig.

Samverkansformer:

Halltorps förskola erbjuder både föräldramöten, utvecklingssamtal samt olika drop-in och fester utifrån våra gemensamma traditioner.

Varje månad skickar pedagogerna ett månadsbrev till alla vårdnadshavare som synliggör det pedagogiska arbetet.

Tider och rutiner på förskolan Halltorp

Tider, rutiner och bra att veta på förskolan Halltorp

Anmäla och säga upp plats på förskolan Halltorp

Du anmäler och säger upp plats via vår e-tjänst eller till aktuell förskola eller fritidshem

Sjukanmälan och ledighet på förskolan Halltorp

Såhär gör du för att anmäla sjukdom eller ledighet för ditt barn

Mat i förskola och skola

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor