Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Visioner och mål

Vision och värdegrund

Vår vision är att alla som jobbar inom förskolan arbetar för att se det rika kompetenta barnet med normkritiskt tänkande som en naturlig del av den ordinarie verksamheten.

En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Södermöre kommundelsnämnds vision:
”Att skapa en bygd genomsyrad av delaktighet, samhörighet, kreativitet, lust och glädje”.

Mål

Mål att sträva mot är att varje barn genom olika valsituationer och förhandlande kan känna sig delaktiga i sitt eget kunskapande och få en möjlighet att påverka sin dag. Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar.

Ett mångfaldigt undersökande med ett gemensamt fokus hjälper oss att fördjupa synen på barnen och hur de försöker förstå sin omvärld.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan hagby

Planer och styrande dokument på förskolan Hagby

Planer och dokument som styr förskolan Hagbys verksamhet

Omsorg, lek och lärande på förskolan Hagby

Förskolan Hagbys metoder och arbetssätt i verksamheten

Barnets lärande på förskolan Hagby

Hur funkar lärande på förskolan Hagby, information om inskolning och övergång till förskoleklass

Miljö på förskolan Hagby

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Hagby

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 8 april 2020
Publicerad: 18 maj 2017