Planer och styrande dokument

Förskolan är en del av utbildningssystemet och styrs av både nationella och lokala dokument.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan hagby

Visioner och mål på förskolan Hagby

Förskolan Hagbys visioner och mål

Omsorg, lek och lärande på förskolan Hagby

Förskolan Hagbys metoder och arbetssätt i verksamheten

Barnets lärande på förskolan Hagby

Hur funkar lärande på förskolan Hagby, information om inskolning och övergång till förskoleklass

Miljö på förskolan Hagby

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Hagby

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 11 oktober 2019
Publicerad: 18 maj 2017