Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Omsorg, lek och lärande

Vi arbetar aktivt med att värdesätta hela dagen. Det gör vi genom att skapa möjligheter i våra miljöer både ute och inne som är tillgängliga för alla barn och anpassade för varje barngrupp.

Detta gör vi för att främja likabehandling av flickor och pojkar. Barnen ges då möjlighet att få vara olika i olika sammanhang.

Vi strävar efter att varje barn genom olika valsituationer och förhandlande kan känna sig delaktiga i sitt eget kunskapande och få möjlighet att påverka sin dag.

Att utgå från barnens tankar och teorier är viktigt för oss, och att barnen får tid att utforska tillsammans med andra barn och vuxna. Genom ett projektinriktat arbetssätt skapar vi möjligheter och förutsättningar, och ger barnen chansen att fördjupa sig i något utifrån sina teorier och nyfikenhetsfrågor.

Genom att använda oss av pedagogisk dokumentation kan vi tillsammans få syn på barns förmågor och ge utmaningar på rätt nivå. Vi utvärderar och följer upp våra verksamheter och varje barns utveckling. Pedagogerna erbjuder barnen att göra egna val och genom valen skapa förutsättningar för samarbete, förhandling, glädje, utmaningar och förundran tillsammans med andra barn och vuxna.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan hagby

Visioner och mål på förskolan Hagby

Förskolan Hagbys visioner och mål

Planer och styrande dokument på förskolan Hagby

Planer och dokument som styr förskolan Hagbys verksamhet

Barnets lärande på förskolan Hagby

Hur funkar lärande på förskolan Hagby, information om inskolning och övergång till förskoleklass

Miljö på förskolan Hagby

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Hagby

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 22 maj 2018
Publicerad: 18 maj 2017