Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Av Skollagen framgår det att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

I läroplanen för förskolan står det att barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål, får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. Förskolebarnets två mest betydelsefulla kontexter är hemmet och förskolan.

Förskolorna i Kalmar ska under de kommande tre åren förstärka och utveckla sina kunskaper i modersmålsstödjande arbetsätt och språkutvecklande arbetsätt. I det syftet har barn-och ungdomsförvaltningen projektanställt tre förskollärare som ska genomföra projektet och som ska ge stöd och råd till personal kring modersmålstödjande arbetsätt. Projektet varar från maj 2017 till och med maj 2020.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan hagby

Visioner och mål på förskolan Hagby

Förskolan Hagbys visioner och mål

Planer och styrande dokument på förskolan Hagby

Planer och dokument som styr förskolan Hagbys verksamhet

Omsorg, lek och lärande på förskolan Hagby

Förskolan Hagbys metoder och arbetssätt i verksamheten

Barnets lärande på förskolan Hagby

Hur funkar lärande på förskolan Hagby, information om inskolning och övergång till förskoleklass

Miljö på förskolan Hagby

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Hagby

Senast uppdaterad: 2 oktober 2017
Publicerad: 29 september 2017