Miljö

Barn tillbringar en stor del av sin tid hos oss på förskolan. Därför är det viktigt att vi på förskolan arbetar med miljöfrågor, både för att barnen ska få en så bra miljö som möjligt att vistas i och för att vi ska minska den påverkan verksamheten har på vår gemensamma miljö.

Det handlar om ett gemensamt ansvar och en långsiktig global utveckling. FN:s definition på hållbar utveckling är:

 "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan hagby

Visioner och mål på förskolan Hagby

Förskolan Hagbys visioner och mål

Planer och styrande dokument på förskolan Hagby

Planer och dokument som styr förskolan Hagbys verksamhet

Omsorg, lek och lärande på förskolan Hagby

Förskolan Hagbys metoder och arbetssätt i verksamheten

Barnets lärande på förskolan Hagby

Hur funkar lärande på förskolan Hagby, information om inskolning och övergång till förskoleklass

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 13 juni 2018
Publicerad: 5 juni 2017