Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Barnets lärande

Lärande innebär väldigt olika saker beroende på vilka vi är,
vad vi har för syften, värderingar och vilket sammanhang vi
använder ordet i.

Vi tänker att lärande är en process som leder till en kapacitetsförändring.  Förutsättningar för lärande:

  • tid
  • möjligheter
  • samspel med andra
  • upplevelser (gemensamma och enskilda)
  • erfarenheter
  • våga prova, göra
  • våga misslyckas
  • göra om många gånger
  • fantasi
  • uppleva logiska följder (konsekvens)

Lärande är dock för de flesta förknippat med undervisning i skolan och även om de
flesta lär sig något i skolan så finns det inget automatiskt samband mellan undervisning och lärande.

Inskolning

Föräldrarna är huvudpersoner i sina barns liv och har huvudansvaret för sina barns omsorg, fostran och lärande. Därför har alla föräldrar rätt att få veta hur förskolan arbetar och vad deras barn är med om på förskolan. Förskolan är ett komplement till hemmet där barn tillsammans med andra barn får möjlighet att lära och utvecklas. Därför är inskolningen på förskolan en viktig grund.

Förskolorna i Hagby har valt att arbeta med gruppinskolning det innebär att vi skolar in flera barn samtidigt när detta är möjligt. Pedagogerna har efter inskolningen ett uppföljande inskolningssamtal.

Övergång till förskoleklass

Förskolorna i Hagby har ett nära samarbete med förskoleklassen. Under höstterminen och vårterminen innan barnen börjar i förskoleklass träffas grupperna under olika samverkansformer.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan hagby

Visioner och mål på förskolan Hagby

Förskolan Hagbys visioner och mål

Planer och styrande dokument på förskolan Hagby

Planer och dokument som styr förskolan Hagbys verksamhet

Omsorg, lek och lärande på förskolan Hagby

Förskolan Hagbys metoder och arbetssätt i verksamheten

Miljö på förskolan Hagby

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Hagby

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 22 maj 2018
Publicerad: 18 maj 2017