Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Pedagogik, metoder och arbetssätt

Vi har medvetet låtit oss inspireras av det pedagogiska arbetet i Reggio Emilia. Vi väljer att se det rika kompetenta barnet där den pedagogiska miljön ska vara anpassad för varje åldersgrupp och barngrupp.

Detta för att barnen ska få möjlighet till en utforskande och lärande miljö. Att utgå från barnens tankar och teorier är viktigt för oss och att barnen får tid att forska tillsammans med andra barn och vuxna.

Genom att använda oss av pedagogisk dokumentation kan vi tillsammans få syn på barns förmågor och ge utmaningar på rätt nivå. Vi kan också utvärdera och följa upp våra verksamheter samt varje barns utveckling.

Vi arbetar aktivt med läroplanen för förskolan och ger barnen möjlighet att utveckla normer och värden, utveckling och lärande, att aktivt få inflytande över sin vardag och delta i vårt arbete med demokrati.

Genom ett projektinriktat arbetssätt skapar vi möjlighet för barnen att fördjupa sig i något utifrån deras teorier och nyfikenhetsfrågor.

Förskolans gemensamma tema är: ”Barns dialog med världen”.

Visioner och mål på förskolan Hagby

Förskolan Hagbys visioner och mål

Planer och styrande dokument på förskolan Hagby

Planer och dokument som styr förskolan Hagbys verksamhet

Omsorg, lek och lärande på förskolan Hagby

Förskolan Hagbys metoder och arbetssätt i verksamheten

Barnets lärande på förskolan Hagby

Hur funkar lärande på förskolan Hagby, information om inskolning och övergång till förskoleklass

Miljö på förskolan Hagby

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Hagby

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk