Tillgänglighet

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor. Det är också viktigt för förskolepersonalen, föräldrar och andra som använder verksamhetens lokaler.

Fler sidor inom om förskolan hagby

Organisation på förskolan Hagby

Organisation och pedagogisk miljö på förskolan Hagby

Kontakta förskolan Hagby

Kontakta förskolan Hagby

Avdelningar på förskolan Hagby

De olika avdelningarna på förskolan Hagby och kontaktuppgifter till dessa

Senast uppdaterad: 22 maj 2018
Publicerad: 18 maj 2017