Skyddsombud på förskolan Hagby

Skyddsombudets uppgift är att arbeta för en bra arbetsmiljö och bevaka att det finns skydd mot ohälsa och olycksfall i arbetet. Skyddsombudet ska även bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen.

Fler sidor inom om förskolan hagby

Organisation på förskolan Hagby

Organisation och pedagogisk miljö på förskolan Hagby

Kontakta förskolan Hagby

Kontakta förskolan Hagby

Avdelningar på förskolan Hagby

De olika avdelningarna på förskolan Hagby och kontaktuppgifter till dessa

Senast uppdaterad: 31 januari 2018
Publicerad: 18 maj 2017