Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Organisation

Inomhusmiljö på Tingshusgården

Vi bygger våra miljöer inne och ute så de är stimulerande utifrån barnen och gruppen. Tillägg görs utifrån projekt, barngrupp och individ.

Pedagogerna är ansvariga för respektive miljö. Våra miljöer ska vara undersökningsbara och utmanande. Vid inköp och anskaffandet av material tänker vi att det skall utmana både flickor och pojkar.

Vi erbjuder flickor och pojkar material som kan användas på många olika sätt, till exempel återvinningsmaterial och material som vi hittar i naturen. Dessa material ger möjligheter utan begränsning och främjar kreativitet, fantasi och samarbete. Detta är också ett led i vårt arbete med Grön Flagg och vår omsorg om vår gemensamma miljö. Allt material och varje miljö introduceras noggrant för barnen av pedagoger och andra barn.

Vår miljö ska vara välkomnande och erbjuda platser för möten samt präglas av delaktighet, genomskinlighet och öppenhet. Vi har valt att organisera verksamheten i åldersindelade barngrupper.

På avdelningarna skapar vi miljöer där vi kan utmana barnen bättre med material anpassat efter varje barns förutsättningar och behov, vilket stärker deras delaktighet.

I vår organisation har vi en ateljèpedagog med särskilt ansvar för de stora ateljéerna inne och ute på förskolorna. Två utepedagoger, en på förskolan i Hagby och en på förskolan Tingshusgården med särskilt ansvar för att arbeta med grön flagg välja ett
område-närmiljö-allemansrätten-ekologiska systemet i vår närhet.

Fler sidor inom om förskolan hagby

Kontakta förskolan Hagby

Kontakta förskolan Hagby

Avdelningar på förskolan Hagby

De olika avdelningarna på förskolan Hagby och kontaktuppgifter till dessa

Senast uppdaterad: 31 januari 2018
Publicerad: 18 maj 2017