Smitta i förskolan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom.

Fler sidor inom hälsa och trygghet på förskolan hagby

Diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan för förskolan Hagby

Fotografering i förskolan på förskolan Hagby

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Sekretess på förskolan Hagby

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden

Olycksfallsförsäkring på förskolan Hagby

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Senast uppdaterad: 2 oktober 2017
Publicerad: 2 juni 2017