Visioner och mål

Vision och värdegrund

Vår vision
”En trygg miljö för lärande” är en röd tråd för hela verksamheten. Genom att skapa trygga miljöer för barnen ger vi våra barn förutsättningar att våga och vilja utforska och prova på nya saker på förskolan och på så sätt utveckla grunden för det livslånga lärandet. Våra pedagoger är aktivt närvarande och är medskapare till barnens kunskaper som de utvecklar på förskolan Djurängen.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan djurängen

Planer och styrande dokument på förskolan Djurängen

Planer och dokument som styr förskolan Djurängens verksamhet

Barnets lärande på förskolan Djurängen

Inskolning och övergång till förskoleklass på förskolan Djurängen

Miljö på förskolan Djurängen

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Djurängen

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 31 januari 2018
Publicerad: 18 maj 2017