Planer och styrande dokument

Förskolan är en del av utbildningssystemet och styrs av både nationella och lokala dokument.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan djurängen

Visioner och mål på förskolan Djurängen

Förskolan Djurängens visioner och mål

Barnets lärande på förskolan Djurängen

Inskolning och övergång till förskoleklass på förskolan Djurängen

Miljö på förskolan Djurängen

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Djurängen

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 13 augusti 2020
Publicerad: 18 maj 2017