Miljö

Barn tillbringar en stor del av sin tid hos oss på förskolan. Därför är det viktigt att vi på förskolan arbetar med miljöfrågor, både för att barnen ska få en så bra miljö som möjligt att vistas i och för att vi ska minska den påverkan verksamheten har på vår gemensamma miljö.

Det handlar om ett gemensamt ansvar och en långsiktig global utveckling. FN:s definition på hållbar utveckling är:

 "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan djurängen

Visioner och mål på förskolan Djurängen

Förskolan Djurängens visioner och mål

Planer och styrande dokument på förskolan Djurängen

Planer och dokument som styr förskolan Djurängens verksamhet

Barnets lärande på förskolan Djurängen

Inskolning och övergång till förskoleklass på förskolan Djurängen

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 13 juni 2018
Publicerad: 5 juni 2017