Pedagogik, metoder och arbetssätt

Illustration pedagogik, metoder och arbetssätt

Det är på förskolan som grunden för livslånga lärandet börjar. Vi har ett viktigt uppdrag att skapa motivation och möjligheter för det hos våra barn. 

På förskolan Djurängen står det språkstimulerande arbetssättet i fokus. Vi vet att språket är nyckeln till kunskap och därmed jobbar vi för att alla våra barn ska utveckla ett rikt och nyanserat språk.

Visioner och mål på förskolan Djurängen

Förskolan Djurängens visioner och mål

Planer och styrande dokument på förskolan Djurängen

Planer och dokument som styr förskolan Djurängens verksamhet

Barnets lärande på förskolan Djurängen

Inskolning och övergång till förskoleklass på förskolan Djurängen

Miljö på förskolan Djurängen

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Djurängen

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk