Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Miljö på förskolan Djurängen

Barn tillbringar en stor del av sin tid hos oss på förskolan. Därför är det viktigt att vi på förskolan arbetar med miljöfrågor.

Fler sidor inom om förskolan

Om förskolan Djurängen

Här kan du läsa mer om förskolan

Planer och styrande dokument på förskolan Djurängen

Här finns länkar till förskolan Djurängens styrdokument

Verksamhetsidé och pedagogik

Här kan du läsa om förskolan Djurängens verksamhetsidé, pedagogik och vision med mera

Matsedel och kostpolicy på förskolan förskolan

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns enheter

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor

Senast uppdaterad: 8 februari 2021
Publicerad: 6 november 2020